Spørgsmål til undersøgelser i appen: Best Practices, typer og eksempler

Spørgeskemaer i appen kan være et af de mest effektive værktøjer, når du laver produktundersøgelser.

Ved at indsamle feedback direkte fra din kundebase (eller i mobilapps) om, hvordan deres oplevelse med dit produkt har været, hvad brugerne ikke kan lide ved dit produkt, og hvad deres problemer er, kan du rette op på dem og bygge fantastiske produkter og forbedre kundeoplevelsen.

Men det er lidt af et kunstværk at udarbejde undersøgelser. Du skal overveje alt fra brugerens rejse til konteksten for det stillede spørgsmål.

Vi har samlet en hurtig guide til dig, herunder bedste praksis, typer af undersøgelser og eksempler på spørgsmål, som du skal stille dine brugere!

TL;DR

 • Undersøgelser i appen hjælper dig med løbende at finde nye produkter og hjælper dig med at skabe bedre produktoplevelser.

 • Med de rigtige spørgsmål til app-undersøgelser kan du få målrettet brugerfeedback, højere svarprocenter og opnå brugbar indsigt.

 • Før du skriver spørgsmål til en undersøgelse i appen, skal du skitsere formålet med din undersøgelse, formulere dine spørgsmål effektivt og vælge den type feedback, du vil indsamle. Derefter kan du segmentere de brugere, du vil sende undersøgelsen til, og teste dem med dine spørgsmål.

 • Gode spørgsmål til undersøgelser i apps omfatter spørgsmål om markedsundersøgelser og brugerpersonundersøgelser, spørgsmål om brugertilfredshed og brugeroplevelser, spørgsmål om kundeserviceoplevelser osv.

 • Du skal bruge et værktøj for at oprette app-undersøgelser. Uanset om du vil lave en NPS-undersøgelse for at måle brugertilfredsheden eller bare vil give idéer fra din kundebase videre til udviklingsteamet, kan du gøre alt med Userpilot uden at skrive en linje kode.

 • Den eneste ulempe ved Userpilot er, at det ikke understøtter mobilappundersøgelser.

  Opret undersøgelser i apps med Userpilot!

  FÅ EN DEMO
  • 14 dages prøveperiode
  • Intet kreditkort påkrævet

 

Hvad er undersøgelser i appen?

Brugerfeedback kan indsamles via undersøgelser i appen, som er en fremragende måde at komme i kontakt med dine kunder på.

Ved hjælp af undersøgelser kan du indsamle værdifuld kundefeedback om produktets UX, funktioner, funktionalitet og onboarding. Du kan lære, hvordan dine kunder synes om din app som helhed, eller hvordan brugerne interagerer med de enkelte funktioner.

Du kan indsamle app-undersøgelser med mobilapp-undersøgelser eller web-in-app-undersøgelser.

Hvorfor er spørgsmålene i app-undersøgelsen vigtige?

Du spørger sikkert dig selv: Hvorfor kan jeg ikke bare sende en undersøgelse via e-mail?

Sagen er den, at du ved at sende en undersøgelse kan få nogle resultater, men du målretter dig ikke mod dine brugere, hvor de befinder sig, mens de er i frisk erindring med deres seneste oplevelse.

Indsamling af feedback i appen kan give dig og dit team et væld af viden og indsigt fra din kundebase. Fordelene ved indsamling af feedback i appen er bl.a.:

 • Målrettet brugerfeedback – Du kan segmentere din kundebase og indsamle feedback fra et specifikt brugersegment (nye kunder, betatestere, loyale app-brugere osv.)

 • Højere svarprocenter – Kunderne er mere tilbøjelige til at svare på dine spørgsmål i appen, hvor de er. Det er nemmere at indsamle feedback om mobilappen end at tage tid fra deres dag til at besvare dit spørgeskema via e-mail.

 • Få brugbar indsigt – Undersøgelser i appen hjælper dig med at indsamle indsigt på stedet og bruge denne indsigt til at skabe bedre oplevelser og funktioner.

 • Hurtigere feedback loop – Det er nemmere at lukke feedbackkredsløbet, fordi alt foregår på én platform.

Det vigtigste her er, at det at stille de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt vil gøre dit team i stand til at forstå, hvor potentielle problemer og gnidningspunkter er. Det er afgørende at vide, hvad, hvordan og hvornår du skal spørge i dine undersøgelser.

Hvem kan få gavn af undersøgelser i appen?

Og hvad mere er, disse spørgsmål i appen er ikke kun til gavn for produktteams. Her er, hvordan dine andre hold kan få gavn af dem:

 • Produktteams og produktchefer kan optimere personas og brugerrejser for at opnå en mere personlig oplevelse.

 • Succeshold kan lære deres kunder at kende og sætte dem i stand til at vokse og forbedre oplevelsen i appen.

 • Marketing har bedre indsigt i, hvordan man udarbejder samtaler med målgrupper, vertikale områder og brancher.

 • Salgsteams kan kvalificere leads bedre, før de køber, og sikre sig, at produktet passer til kunden.

Hvordan skriver man spørgsmål til undersøgelser i apps?

Før du skriver dine spørgsmål til en undersøgelse i appen, skal du have en klar forståelse af, hvad du ønsker at opnå med dine undersøgelser. Dette er hele processen bag undersøgelser i appen.

Definer målet med din undersøgelse

Det er vigtigt at beskrive formålet med undersøgelsen i appen. Hvis du kan identificere det problem, du forsøger at løse, vil det være med til at danne rammen om, hvordan dine spørgsmål skal formuleres. Så før du går i gang, skal du stille dig selv disse spørgsmål:

 • Hvad er målet med undersøgelsen i appen?

 • Hvad forsøger du at lære, og hvad vil du gøre med det, du lærer?

 • Hvad er det resultat, du håber at få ud af denne øvelse?

Sørg for, at dine mål følger en målsætning som f.eks. den nedenfor.

Ramme for opstilling af SMART-mål

SMART-målsætningsramme.

Formuler dine spørgsmål effektivt

Det er utroligt vigtigt, hvordan du formulerer dine spørgsmål. Det vigtigste her er at være opmærksom på utilsigtet favorisering.

Lad være med at indsætte din egen fordomsfuldhed ved at opstille spørgsmålet på en måde, hvor du forventer et positivt eller negativt svar (dvs. “Var du frustreret over at bruge dette?” antyder, at du forventer frustration. Spørg i stedet: “Opnåede du dit mål?”).

Undersøgelse i appen

Undersøgelse i appen oprettet med Userpilot.

Når du skriver spørgsmål og deres respektive instruktioner, er det også vigtigt at holde sætningerne korte og koncise. Folk har allerede lært at læse hurtigt, så jo længere eller mere kompliceret spørgsmålet er, jo mindre værdi får du ud af det.

Vælg den type feedback, du ønsker at indsamle

Hvis du ønsker at indsamle kvalitativ feedback, kan du bruge åbne spørgsmål. Åbne spørgsmål er spørgsmål, der fokuserer på at give brugeren mulighed for at beskrive noget med sine egne ord.

Fordelen ved dette er, at du får mere indsigt i, hvordan oplevelsen er, og måske opdager du endda andre muligheder for at løse potentielle problemer, som du slet ikke havde tænkt på.

Hvis du derimod ønsker at indsamle kvantitativ feedback, er lukkede spørgsmål perfekte. Lukkede spørgsmål er spørgsmål, der giver foruddefinerede muligheder som f.eks:

 • 1-10 skalaer

 • Enkelt valg

 • Flere valg

 • Rangorden

Denne type spørgsmål hjælper dig med at forstå benchmarks og tendenser, hvilket er nyttigt, når du gennemfører undersøgelser over tid.

Prøv så vidt muligt at undgå ja/nej-svar, men hvis du gør det, skal du huske at spørge hvorfor (og hvad, hvilken, hvordan og beskrive for at få mere kvalitativ feedback end blot “ja” eller “nej”). Dette sikrer, at du graver dybere og ikke kun går tabt på, hvad dataene alene fortæller dig, men også hvad kunden fortæller dig.

Send målrettede undersøgelser

For at få mest muligt ud af produktundersøgelser skal du forstå, hvem det er, du henvender dig til.

Brugersegmentering giver dig en mere præcis indsigt i, hvordan forskellige brugere interagerer med din app, uanset om det er baseret på rolle, status eller hvor i deres egen kunderejse de befinder sig.

Segmentering af brugerpilot

Segmentering af brugerpilot.

Du kan også udnytte brugerdefinerede begivenheder til kun at vise specifikke spørgsmål til den del af publikum, der har brugt en bestemt funktion i din app.

 

Send målrettede undersøgelser med Userpilot!

FÅ EN DEMO
 • 14 dages prøveperiode
 • Intet kreditkort påkrævet

 

Test og gentagelse

Hvis du ikke er helt sikker på, hvordan brugerne vil reagere på dine undersøgelser, kan du lave en hurtig test med et lille udvalg først.

Uanset om det er et segment af dine brugere, dit fællesskab eller endda dit interne team, kan du ved at køre en prøvebatch vurdere, om du er i stand til at få succes og virkelig få de svar, du har brug for.

Test kan kun hjælpe dig med at optimere undersøgelsen, så du får mest muligt ud af den.

Eksempler på gode spørgsmål til undersøgelser i apps

Som vi har set, kan du ved at udløse spørgsmål i en app-undersøgelse give indsigt til en række forskellige teams og hjælpe dig med at finde områder, hvor du kan forbedre dit produkt.

For at gøre listen lidt mere overskuelig tænkte jeg, at det ville være praktisk at opdele den efter formål.

Spørgsmål til markedsundersøgelser og brugerpersonaundersøgelser

For at indsamle kvalitative data om dine nye brugere, deres vigtigste smertepunkter og brugernes forventninger til din app kan du indsamle kundefeedback med en velkomstundersøgelse, så du kan tilpasse deres oplevelse i appen til deres rolle, mål, Job-To-Be-Done og brugssituation.

velkomstundersøgelse

Userpilot’s velkomstundersøgelse.

Spørgsmålene i brugerpersonaundersøgelsen i appen omfatter:

 • Hvad er din rolle i din virksomhed?

 • Hvad skal du primært bruge produktet til?

 • Hvilket “job” er det, du primært “lejer” vores produkt til at udføre for dig?

 • Hvad ønsker du at opnå med vores app?

 • Vil du bruge dette produkt alene eller som en del af et team?

 • Har du brugt et lignende produkt før, er det første gang, du bruger X (f.eks. et e-mail-marketingværktøj)?

 • Hvordan er appen sammenlignet med konkurrenterne?

 • Flytter du fra et andet værktøj? Hvilken en?

Markedsundersøgelser omfatter bl.a. følgende spørgsmål:

 • Hvilken pris vil du være villig til at betale for vores produkt? (multiple choice)

 • Hvor klart finder du vores prisfastsættelse? (skala)

 • Hvordan vurderer du produktets værdi for pengene? (skala)

 • Hvis priserne ændres, vil du så være glad for at betale mere? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Spørgsmål om brugertilfredshed og brugeroplevelse i en undersøgelse

Undersøgelser af brugertilfredshed og brugeroplevelser kan indsamle både kvantitativ og kvalitativ feedback. Det afhænger alt sammen af det mål, du har med undersøgelsen.

Du kan indsamle data om dine brugeres generelle tilfredshed eller gå mere i detaljer med en specifik funktion eller ressource.

undersøgelse i appen

Eksempel på en undersøgelse af kundeoplevelsen.

Du kan måle kundetilfredshed og kundeoplevelser med NPS-, CSAT- og CES-undersøgelser, som for det meste indsamler kvantitative data. Du kan dog tilføje et opfølgningsspørgsmål, som kan omfatte følgende spørgsmål:

 • Hvordan vil du vurdere vores produkt i forhold til vores konkurrenter?

 • Hvordan ville du have det, hvis du var nødt til at stoppe med at bruge vores produkt?

 • Vil du anbefale vores produkt til andre?

 • Hvordan var din oplevelse med [new feature]?

 • Kan du rapportere om problemer, der ødelægger din oplevelse med os?

UX-undersøgelse spørgsmål

UX-undersøgelse er en af de mest almindelige UX-undersøgelsesmetoder til at få både kvalitativ og kvantitativ indsigt fra dine brugere. Du bør foretage UX-undersøgelser på tværs af alle stadier af kunderejsen for at identificere, hvad der blokerer for brugernes fremskridt.

ux-undersøgelse

Eksempel på en UX-undersøgelse i en app.

Stil disse spørgsmål for at få generel produktfeedback og foretage ændringer i dit appdesign:

 • Er der noget, du mener, at vores produkt kunne gøre bedre?

 • Hvor tilfreds er du med vores produkts ydeevne/stabilitet? (skala)

 • Vi søger at løse[problem x] – hvordan ville det være nyttigt for dig at løse dette problem med vores produkt?

 • Hvordan vil du vurdere nytten af vores produkt? (skala)

 • Hvordan får dette design dig til at føle dig? (multiple choice + tekstfelt)

 • Hvor let var det at udføre opgave x? (skala)

Stil disse spørgsmål for at få feedback om bestemte funktioner/produktlanceringer:

 • Hvordan løser denne funktion dit problem/hjælper den dig med at nå dine mål? Hvorfor eller hvorfor ikke?

 • Var du i stand til at opnå det ønskede resultat med vores produkt/funktion? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Spørgsmål om erfaring med kundeservice

 • Var supportmedarbejderen i stand til at løse problemet?

 • Er du tilfreds med den hjælp, som vores supportteam har ydet?

 • Hvordan vil du vurdere din oplevelse med {teammedlem}?

undersøgelse i appen

Eksempel på en undersøgelse af kundeserviceoplevelser.

Spørgsmål til undersøgelsen af betaprogrammet

Når du arbejder på nye funktioner, skal du implementere betatest for at få værdifuld viden om dine funktioner, så dit udviklingsteam kan arbejde på at forbedre dem. Her er nogle spørgsmål, som du kan stille for at få bedre feedback:

 • Hvordan vil du vurdere vores betaprogram?

 • Var det let for dig at kende dit ansvar som tester?

 • Hvor nemt var det at rapportere de problemer, du stødte på?

 • Har du nogen forslag eller kommentarer til vores betaprogram?

 • Hvad synes du om vores nye funktion? Har du nogen forslag til, hvordan vi kan forbedre den?

Spørgsmål til Churn-undersøgelsen

Med Churn-undersøgelser indsamler du feedback fra brugere, efter at de beslutter sig for at annullere eller nedjustere deres abonnement. Målet med at bruge churn-undersøgelser er at indsamle kundefeedback, så du kan handle på det for at forbedre produktet og reducere churn-ledigheden.

Eksempler på spørgsmål i en Churn-undersøgelse omfatter:

 • Hvad er hovedårsagen til, at du opsiger din konto?

 • Hvorfor valgte du at opsige dit abonnement?

 • Hvad fik dig til at opsige din konto?

Glem ikke at efterlade en side til åbne spørgsmål, så brugerne kan skrive med deres egne ord, hvorfor de har aflyst.

undersøgelse af afgangen

Eksempel på en undersøgelse af afgang.

 

Opret og design undersøgelser med Userpilot!

FÅ EN DEMO
 • 14 dages prøveperiode
 • Intet kreditkort påkrævet

Sådan kan Userpilot hjælpe dig med dine undersøgelser i apps

Hvis du leder efter en hurtig og nem måde at implementere forskellige typer mikroundersøgelser og oplevelser til dit produkt på, skal du ikke lede længere.

Userpilot er designet til dig. Userpilot er en kraftfuld produktadoptionsplatform, der gør det muligt for dig hurtigt at opbygge personlige, fleksible og kontekstuelt relevante oplevelser i apps, der er målrettet forskellige brugersegmenter – alt sammen uden at skrive en linje kode.

Fordelen ved at bruge Userpilot til at indsamle feedback er, at du bedre kan kontrollere, hvem der ser undersøgelserne, men også at du straks kan bruge de indsamlede data til at segmentere din brugerbase og udløse den rigtige oplevelse for dem.

Userpilot understøtter dog kun web/desktop-apps, så du kan ikke oprette spørgsmål til mobilapp-undersøgelser til brugere af mobilapps.

Opret og tilpas undersøgelser i appen

Med Userpilot kan du oprette og udløse mikroundersøgelser i appen som den klassiske PMF-undersøgelse eller lignende og blande spørgsmål med flere valgmuligheder og åbne spørgsmål for at indsamle specifik viden.

Desuden kan du indsamle og spore(NPS) i appen med en indbygget NPS-widget, som giver dig mulighed for at tilpasse undersøgelsens udseende og følelse fuldt ud og indstille udløsningsfrekvens og specifik målretning.

Send undersøgelser til en målgruppe

Med Userpilot kan du selv bestemme, hvem der får hvilken type undersøgelse hvornår med avancerede segmenteringsfunktioner, og du kan naturligvis bruge svarene til at segmentere din målgruppe.

Hvis dine brugere giver dig en lav NPS-score, fordi de mener, at du mangler en vigtig funktion (som du faktisk allerede har), kan du desuden udløse en interaktiv gennemgang, der guider dem til at finde og udforske denne funktion.

Tag NPS-undersøgelsessvar

Du kan analysere NPS-scoringer, tagge svar og bruge dataene til at oprette specifikke brugersegmenter. Analyser også din feedback fra undersøgelsen i detaljer:

Konklusion

App-undersøgelser er den mest effektive og sofistikerede måde at forbedre brugeroplevelsen og produktudviklingen på, og de har utallige fordele.

Nu hvor du ved alt om app-undersøgelsesspørgsmål, lige fra hvad de er, og hvordan du implementerer dem, har du brug for et værktøj, der er i stand til at gøre det.

Når alt kommer til alt, kan den måde, du tilpasser dig brugerfeedback på, være afgørende for din fremtidige vækst. Hvis du vil begynde at indsamle feedback fra brugerne eller oprette en NPS-undersøgelse uden at skrive en eneste linje kode, er det på tide at få en Userpilot-demo i dag!

Prøv Userpilot til undersøgelser i apps i dag!

FÅ EN DEMO
 • 14 dages prøveperiode
 • Intet kreditkort påkrævet

 

previous post next post

Leave a comment