Enkätfrågor i appen: Bästa praxis, typer och exempel

Enkätfrågor i appen kan vara ett av de mest effektiva verktygen när du genomför produktundersökningar.

Genom att samla in feedback direkt från din kundbas (eller i mobilappar) om hur deras erfarenheter av din produkt har varit, vad användarna ogillar med din produkt och vad de har för problem kan du åtgärda dem och bygga fantastiska produkter och förbättra kundupplevelsen.

Men det är ett konstverk att skapa undersökningar. Du måste ta hänsyn till allt från användarens resa till sammanhanget för den fråga som ställs.

Vi har sammanställt en snabbguide för dig, inklusive bästa praxis, typer av undersökningar och exempel på frågor som du måste ställa till dina användare!

TL;DR

 • Undersökningar i appen hjälper dig att kontinuerligt upptäcka produkter och skapa bättre produktupplevelser.

 • Med rätt frågor för appundersökningar kan du få målinriktad användarfeedback, högre svarsfrekvens och få användbara insikter.

 • Innan du skriver frågor till en enkät i appen ska du beskriva syftet med undersökningen, formulera frågorna på ett effektivt sätt och välja vilken typ av feedback du vill samla in. Därefter kan du segmentera de användare som du vill skicka enkäten till och testa med dina frågor.

 • Bra frågor för undersökningar i appen är till exempel marknadsundersökningar och frågor om användarpersoner, frågor om användartillfredsställelse och användarupplevelser, frågor om kundtjänstupplevelser osv.

 • För att skapa appundersökningar behöver du ett verktyg. Oavsett om du vill göra en NPS-undersökning för att mäta användarnas tillfredsställelse eller bara vill bolla idéer från din kundbas till utvecklingsteamet kan du göra allt med Userpilot utan att skriva en rad kod.

 • Den enda nackdelen med Userpilot är att det inte stöder undersökningar i mobilappar.

  Skapa undersökningar i appen med Userpilot!

  FÅ EN DEMONSTRATION
  • 14 dagars provperiod
  • Inget kreditkort krävs

 

Vad är undersökningar i appen?

Användarfeedback kan samlas in via undersökningar i appen, vilket är ett utmärkt sätt att komma i kontakt med dina kunder.

Med hjälp av undersökningar kan du samla in värdefull kundfeedback om produktens UX, funktioner, funktionalitet och introduktion. Du kan ta reda på vad dina kunder tycker om din app som helhet eller hur användarna interagerar med enskilda funktioner.

Du kan samla in appundersökningar med hjälp av mobilappundersökningar eller webbenkäter i appen.

Varför är frågorna i appundersökningen viktiga?

Du frågar dig säkert: Varför kan jag inte bara skicka en enkät via e-post?

Saken är den att du kan få resultat genom att skicka en enkät, men du riktar dig inte till användarna där de befinner sig medan deras tankar är färska efter deras senaste erfarenhet.

Att samla in feedback i appen kan ge dig och ditt team en mängd kunskap och insikter från din kundbas. Fördelarna med insamling av feedback i appen är bland annat:

 • Riktad användarfeedback – Du kan segmentera din kundbas och samla in feedback från ett specifikt användarsegment (nya kunder, betatestare, lojala appanvändare osv.).

 • Högre svarsfrekvens – Det är mer sannolikt att kunderna svarar på dina frågor i appen, där de befinner sig. Det är lättare att samla in feedback från mobilappar än att ta tid från deras dag för att svara på ett frågeformulär via e-post.

 • Få användbara insikter – Undersökningar i appen hjälper dig att samla insikter på plats och använda dem för att skapa bättre upplevelser och funktioner.

 • Snabbare återkoppling – Det är lättare att stänga återkopplingsslingan eftersom allt sker på en och samma plattform.

Det viktigaste här är att ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt så att ditt team kan förstå var potentiella problem och friktionspunkter finns. Det är viktigt att veta vad, hur och när du ska ställa frågor i dina undersökningar.

Vem kan dra nytta av undersökningar i appen?

Dessutom är dessa frågor i appen inte bara till nytta för produktteamen. Här är hur dina andra lag kan dra nytta av dem:

 • Produktgrupper och produktchefer kan optimera personas och användarresor för en mer personlig upplevelse.

 • Framgångsrika team kan lära känna sina kunder och förbereda dem för tillväxt, vilket förbättrar upplevelsen i appen.

 • Marknadsföringen har bättre insikt i hur man utformar samtal med målgrupper, vertikaler och branscher.

 • Försäljningsteamen kan kvalificera leads bättre innan de köper och se till att det finns en lämplig produkt- och kundanpassning.

Hur skriver man enkätfrågor i appen?

Innan du skriver dina enkätfrågor i appen måste du ha en tydlig förståelse för vad du vill uppnå med dina enkäter. Detta är hela processen bakom undersökningar i appen.

Definiera målet med undersökningen

Det är viktigt att beskriva syftet med undersökningen i appen. Om du kan identifiera det problem som du försöker lösa hjälper det dig att formulera dina frågor. Ställ dig därför följande frågor innan du börjar:

 • Vad är målet med undersökningen i appen?

 • Vad försöker du lära dig och vad ska du göra med det du lär dig?

 • Vilket resultat hoppas du få av den här övningen?

Se till att dina mål följer ett ramverk för målformulering som det nedan.

Ramverk för SMART-målsättning

Ramverket för SMART-målsättning.

Formulera dina frågor på ett effektivt sätt

Hur du formulerar dina frågor är otroligt viktigt. Det viktigaste här är att se upp för oavsiktlig favorisering.

Lägg inte in dina egna fördomar genom att ställa frågan på ett sätt där du förväntar dig ett positivt eller negativt svar (t.ex. “Var du frustrerad när du använde detta?” innebär att du förväntar dig frustration. Fråga i stället: “Uppnådde du ditt mål?”).

Undersökning i appen

Enkät i appen skapad med Userpilot.

När du skriver frågor och deras instruktioner är det också viktigt att hålla meningarna korta och koncisa. Folk har redan lärt sig att skumläsa, så ju längre eller mer komplicerad frågan är, desto mindre värde får du ut av den.

Välj vilken typ av feedback du vill samla in

Om du vill samla in kvalitativ feedback kan du använda öppna frågor. Öppna frågor är frågor som fokuserar på att låta användaren beskriva något med sina egna ord.

Fördelen med detta är att du får en bättre inblick i hur upplevelsen är, och du kanske till och med upptäcker andra möjligheter att lösa potentiella problem som du inte ens letade efter.

Om du däremot vill samla in kvantitativ feedback är slutna frågor perfekta. Slutna frågor är frågor som ger fördefinierade alternativ, t.ex:

 • 1-10 skalor

 • Ett enda val

 • Flera val

 • Rangordning

Den här typen av frågor hjälper dig att förstå riktmärken och trender, vilket är till hjälp när du genomför undersökningar över tid.

Försök i möjligaste mån att undvika ja/nej-svar, men om du gör det, kom ihåg att fråga varför (och vad, vilken, hur och hur, samt beskrivning för att få mer kvalitativ feedback än bara “ja” eller “nej”.) Detta garanterar att du gräver djupare och att du inte förlorar dig på vad data berättar för dig, utan vad kunden berättar för dig.

Skicka riktade undersökningar

För att få ut det mesta av produktforskningen måste du förstå vem du riktar dig till.

Användarsegmentering ger dig en mer exakt inblick i hur olika användare interagerar med din app, oavsett om det är baserat på roll, status eller var i deras egen kundresa de befinner sig.

Segmentering av användarpilot

Segmentering av användarpiloten.

Du kan också utnyttja anpassade händelser för att visa specifika frågor endast för den del av publiken som har använt en viss funktion i din app.

 

Skicka riktade undersökningar med Userpilot!

FÅ EN DEMONSTRATION
 • 14 dagars provperiod
 • Inget kreditkort krävs

 

Testa och upprepa

Om du inte är helt säker på hur användarna kommer att reagera på dina undersökningar kan du först göra ett snabbt test med ett litet urval.

Oavsett om detta är ett segment av dina användare, din community eller till och med ditt interna team, kan du med hjälp av en provserie bedöma om du har förberett detta för att lyckas och verkligen få de svar du behöver.

Testning kan bara hjälpa dig att optimera undersökningen så att du får ut det mesta av den.

Exempel på bra frågor för undersökningar i appar

Som vi har sett kan utlösande frågor i app-enkäter ge insikter för en mängd olika team och hjälpa dig att hitta områden där din produkt kan förbättras.

För att göra listan lite mer lättförståelig tänkte jag att det skulle vara praktiskt att dela upp den efter syfte.

Marknadsundersökningar och frågor om användarpersonaundersökningar

För att samla in kvalitativa data om dina nya användare, deras huvudsakliga problem och användarnas förväntningar på din app kan du samla in kundfeedback med en välkomstenkät så att du kan anpassa deras upplevelse i appen till deras roll, mål, jobb att göra och användningsfall.

välkomstundersökning

Userpilots välkomstundersökning.

Frågorna om användarpersoners undersökningar i appen omfattar:

 • Vilken är din roll i företaget?

 • Vad kommer du huvudsakligen att använda produkten till?

 • Vilket “jobb” är det som du i första hand “hyr” vår produkt för att göra åt dig?

 • Vad vill du uppnå med vår app?

 • Kommer du att använda den här produkten ensam eller som en del av ett team?

 • Har du använt en liknande produkt tidigare? Är det första gången du använder X (t.ex. ett verktyg för e-postmarknadsföring)?

 • Hur står sig appen i förhållande till konkurrenterna?

 • Flyttar du från ett annat verktyg? Vilken?

Marknadsundersökningsfrågorna omfattar:

 • Vilket pris är du villig att betala för vår produkt? (flervalsalternativ)

 • Hur tydlig tycker du att vår prissättning är? (skala)

 • Hur skulle du bedöma produktens värde för pengarna? (skala)

 • Skulle du betala mer om priserna ändrades? Varför eller varför inte?

Frågor om användartillfredsställelse och användarupplevelse

Undersökningar om användartillfredsställelse och användarupplevelser kan samla in både kvantitativ och kvalitativ feedback. Allt beror på vilket mål du har med undersökningen.

Du kan samla in data om dina användares totala tillfredsställelse eller gå in mer i detalj på en specifik funktion eller resurs.

Undersökning i appen

Exempel på en enkät om kundupplevelse.

Du kan mäta kundtillfredsställelse och kundupplevelse med NPS-, CSAT- och CES-undersökningar som huvudsakligen samlar in kvantitativa data. Du kan dock lägga till en uppföljningsfråga som kan innehålla följande frågor:

 • Hur skulle du bedöma vår produkt jämfört med våra konkurrenter?

 • Hur skulle du känna dig om du var tvungen att sluta använda vår produkt?

 • Skulle du rekommendera vår produkt till andra?

 • Hur var din erfarenhet av [new feature]?

 • Kan du rapportera problem som förstör din upplevelse med oss?

UX-undersökningsfrågor

UX-undersökningar är en av de vanligaste metoderna för UX-forskning för att få både kvalitativa och kvantitativa insikter från användarna. Du bör genomföra UX-undersökningar i alla skeden av kundresan för att identifiera vad som hindrar användarna från att göra framsteg.

ux-undersökning

Exempel på en UX-undersökning i appen.

Ställ dessa frågor för att få allmän produktfeedback och göra ändringar i appdesignen:

 • Finns det något du tycker att vår produkt skulle kunna göra bättre?

 • Hur nöjd är du med vår produkts prestanda/stabilitet? (skala)

 • Vi vill lösa[problem x] – hur skulle det hjälpa dig att lösa problemet med vår produkt?

 • Hur skulle du bedöma användbarheten av vår produkt? (skala)

 • Hur får den här designen dig att känna dig? (flervalsalternativ + textfält)

 • Hur lätt var det att utföra uppgift x? (skala)

Ställ dessa frågor för att få feedback på särskilda funktioner/produktlanseringar:

 • Hur löser den här funktionen ditt problem eller hjälper dig att uppnå dina mål? Varför eller varför inte?

 • Kunde du uppnå det önskade resultatet med vår produkt/funktion? Varför eller varför inte?

Frågor om erfarenhet av kundtjänst

 • Kunde supportens representant lösa problemet?

 • Är du nöjd med den hjälp som vårt supportteam gav dig?

 • Hur skulle du bedöma din erfarenhet av {teammedlem}?

Undersökning i appen

Exempel på en enkätundersökning om kundservice.

Frågor om betaprogrammet

När du arbetar med nya funktioner använder du betatestning för att få värdefulla insikter om funktionerna, så att utvecklingsteamet kan arbeta med att förbättra dem. Här är några frågor som du kan använda för att få bättre feedback:

 • Hur skulle du bedöma vårt betaprogram?

 • Var det lätt för dig att känna till ditt ansvar som testare?

 • Hur lätt var det att rapportera problem som du stötte på?

 • Har du några förslag eller kommentarer om vårt betaprogram?

 • Hur bedömer du vår nya funktion? Har du några förslag på hur vi kan förbättra den?

Frågor om churn-undersökningen

Undersökningar om avgång är ett sätt att samla in feedback från användarna efter att de har beslutat att avbryta eller nedgradera sin prenumerationsplan. Målet med att använda enkäter om kundbortfall är att samla in kundfeedback så att du kan agera på den för att förbättra produkten och minska kundbortfallet.

Exempel på frågor om churnundersökningar är:

 • Vad är den huvudsakliga anledningen till att du säger upp ditt konto?

 • Varför valde du att säga upp din prenumeration?

 • Vad fick dig att säga upp ditt konto?

Glöm inte att lämna en sida för öppna frågor så att användarna kan skriva med egna ord varför de avbokade.

Undersökning av kundbortfall

Exempel på en undersökning om kundbortfall.

 

Skapa och utforma undersökningar med Userpilot!

FÅ EN DEMONSTRATION
 • 14 dagars provperiod
 • Inget kreditkort krävs

Hur Userpilot kan hjälpa dig med dina undersökningar i appen

Om du letar efter ett snabbt och enkelt sätt att implementera olika typer av mikroundersökningar och upplevelser för din produkt behöver du inte leta längre.

Userpilot har utformats för dig. Userpilot är en kraftfull plattform för produktanvändning som gör att du snabbt kan bygga personliga, flexibla och kontextrelaterade upplevelser i appen som är inriktade på olika användarsegment – allt utan att skriva en rad kod.

Fördelen med att använda Userpilot för att samla in feedback är att du bättre kan kontrollera vem som ser enkäterna och att du omedelbart kan använda de insamlade uppgifterna för att segmentera din användarbas och skapa rätt upplevelse för dem.

Userpilot stöder dock endast webb- och skrivbordsappar, så du kan inte skapa enkätfrågor för mobilappar för användare av mobilappar.

Skapa och anpassa undersökningar i appen

Med Userpilot kan du bygga och utlösa mikroundersökningar i appen som den klassiska PMF-undersökningen eller liknande och blanda frågor med flera valmöjligheter och öppna frågor för att samla in specifika insikter.

Dessutom kan du samla in och spåra(NPS) i appen med en inbyggd NPS-widget som gör att du helt kan anpassa undersökningens utseende och känsla, och ställa in utlösningsfrekvensen och specifik målinriktning.

Skicka undersökningar till en målgrupp

Med Userpilot kan du bestämma vem som får vilken typ av undersökning och när med avancerade segmenteringsfunktioner, och du kan naturligtvis använda svaren för att segmentera din målgrupp.

Om dina användare ger dig ett lågt NPS-betyg för att de anser att du saknar en viktig funktion (som du faktiskt redan har) kan du dessutom starta en interaktiv genomgång som hjälper dem att hitta och utforska funktionen.

Tagga svaren från NPS-undersökningen

Du kan analysera NPS-poäng, tagga svaren och använda data för att skapa specifika användarsegment. Analysera också din feedback i detalj:

Slutsats

Appundersökningar är det mest effektiva och sofistikerade sättet att förbättra användarupplevelsen och produktutvecklingen, med otaliga fördelar.

Nu när du vet allt om app-enkätfrågor, från vad de är till hur du använder dem, behöver du ett verktyg som kan göra det.

Hur du anpassar dig till användarnas feedback kan i slutändan vara avgörande för din framtida tillväxt. Om du vill börja samla in feedback från användare eller bygga en NPS-enkät utan att skriva en enda rad kod är det dags att få en Userpilot-demo idag!

Prova Userpilot för undersökningar i appar idag!

FÅ EN DEMONSTRATION
 • 14 dagars provperiod
 • Inget kreditkort krävs

 

previous post next post

Leave a comment