Spørreundersøkelser i appen: Beste praksis, typer og eksempler

Spørsmål i appen kan være et av de mest effektive verktøyene når du kjører produktundersøkelser.

Ved å samle tilbakemeldinger direkte fra kundebasen din (eller i mobilapper) om hvordan opplevelsen deres med produktet ditt har vært, hva brukerne misliker med produktet ditt og hva deres problemer er, kan du fikse dem og bygge fantastiske produkter og forbedre kundeopplevelsen .

Men å lage undersøkelser er litt av et kunstverk. Du må vurdere alt fra brukerens reise til konteksten for spørsmålet som stilles.

Vi har satt sammen en hurtigveiledning for deg, inkludert beste praksis, typer undersøkelser og eksempler på spørreundersøkelser du må stille brukerne dine!

TL;DR

 • Undersøkelser i appen hjelper deg med kontinuerlig produktoppdagelse og hjelper deg med å skape bedre produktopplevelser .

 • Med de riktige spørsmålene i appundersøkelsen kan du få målrettet brukertilbakemelding, høyere svarprosent og få praktisk innsikt.

 • Før du skriver undersøkelsesspørsmål i appen, skisser formålet med undersøkelsen, formuler spørsmålene dine effektivt og velg typen tilbakemelding du vil samle inn. Segmenter deretter brukerne du vil sende undersøkelsen til og test med spørsmålene dine.

 • Gode spørreundersøkelser i appen inkluderer markedsundersøkelser og spørsmål om brukerpersonlighet , brukertilfredshet og erfaringsspørsmål, spørsmål om kundeserviceopplevelse, etc.

 • For å lage appundersøkelser trenger du et verktøy. Enten du går for en NPS-undersøkelse for å måle brukertilfredshet eller bare ønsker å sende ideer fra kundebasen over til utviklingsteamet, kan du gjøre alt med Userpilot uten å skrive en kodelinje.

 • Den eneste ulempen Userpilot har er at den ikke støtter mobilappundersøkelser.

  Lag undersøkelser i appen med Userpilot!

  FÅ EN DEMO
  • 14 dagers prøveperiode
  • Krever ikke kredittkort

 

Hva er undersøkelser i appen?

Tilbakemeldinger fra brukere kan samles inn via undersøkelser i appen, som er en utmerket måte å få kontakt med kundene dine på.

Ved å bruke spørreundersøkelser kan du samle verdifull tilbakemelding fra kunder om produktets brukeropplevelse, funksjoner, funksjonalitet og onboarding. Du kan lære hvordan kundene dine føler om appen din som helhet eller hvordan brukere samhandler med dens individuelle funksjoner.

Du kan samle inn appundersøkelser med mobilappundersøkelser eller nettundersøkelser i appen.

Hvorfor er spørsmål om appundersøkelser viktige?

Jeg er sikker på at du spør deg selv, hvorfor kan jeg ikke bare sende en spørreundersøkelse via e-post ?

Her er tingen – å sende en spørreundersøkelse kan gi deg noen resultater, men du målretter ikke mot brukerne dine der de er mens de er friske på sin siste opplevelse.

Å samle tilbakemeldinger i appen kan gi deg og teamet ditt et vell av kunnskap og innsikt fra kundebasen din. Fordelene med innsamling av tilbakemeldinger i appen inkluderer:

 • Målrettet brukertilbakemelding – Du kan segmentere kundebasen din og samle inn tilbakemeldinger fra et spesifikt brukersegment (nye kunder, betatestere, lojale appbrukere osv.)

 • Høyere svarfrekvens – Det er mer sannsynlig at kunder svarer på spørsmålene dine i appen, der de er. Det er enklere å samle tilbakemeldinger fra mobilapper i stedet for å ta tid fra dagen til å svare på e-postspørreskjemaet ditt.

 • Få praktisk innsikt – Spørreundersøkelser i appen hjelper deg å samle inn innsikt på stedet og bruke denne innsikten til å skape bedre opplevelser og funksjoner.

 • Raskere tilbakemeldingssløyfe – Det er lettere å lukke tilbakemeldingssløyfen fordi alt foregår på én plattform.

Nøkkeldelen her er at å stille de riktige spørsmålene til rett tid vil gjøre teamet ditt i stand til å forstå hvor potensielle problemer og friksjonspunkter er. Å vite hva, hvordan og når du skal spørre i undersøkelsene dine er avgjørende.

Hvem kan dra nytte av undersøkelser i appen?

Og dessuten er disse undersøkelsesspørsmålene i appen ikke bare til fordel for produktteamene. Slik kan de andre lagene dine dra nytte av dem:

 • Produktteam og produktledere kan optimere personas og brukerreiser for en mer personlig opplevelse.

 • Suksessteam kan bli kjent med kundene sine og sette dem opp for vekst, og forbedre opplevelsen i appen.

 • Markedsføring har bedre innsikt i hvordan man lager samtaler med målgrupper, vertikaler og bransjer.

 • Salgsteam kan kvalifisere potensielle kunder bedre før de kjøper, og sørge for at det er en riktig produkt-kundetilpasning.

Hvordan skrive spørreundersøkelser i appen?

Før du skriver undersøkelsesspørsmålene dine i appen, må du ha en klar forståelse av hva du ønsker å oppnå med undersøkelsene dine. Hennes er hele prosessen bak undersøkelser i appen.

Definer målet for undersøkelsen

Det er viktig å skissere formålet med undersøkelsen i appen. Hvis du kan identifisere problemet du prøver å løse, vil det bidra til å ramme hvordan spørsmålene dine skrives ut. Så før du begynner, still deg selv disse spørsmålene:

 • Hva er målet med undersøkelsen i appen?

 • Hva prøver du å lære, og hva vil du gjøre med det du lærer?

 • Hva er resultatet du håper å få fra denne øvelsen?

Sørg for at målene dine følger et målsettingsrammeverk som det nedenfor.

SMART rammeverk for målsetting

SMART rammeverk for målsetting.

Formuler effektivt spørsmålene dine

Hvordan du formulerer spørsmålene dine er utrolig viktig. Nøkkelen her er å se opp for utilsiktet favorisering.

Ikke legg inn din egen skjevhet ved å sette den opp på en måte der du forventer et positivt eller negativt svar (dvs. «Var du frustrert over å bruke dette?» betyr at du forventer frustrasjon. Spør i stedet «Har du oppnådd målet ditt?»).

Undersøkelse i appen

Undersøkelse i appen opprettet med Userpilot.

Når du skriver spørsmål og deres respektive instruksjoner, er det også viktig å holde setninger korte og konsise . Folk har allerede evnen til å lese, så jo lengre eller mer komplisert spørsmålet er, jo mindre verdi får du ut av det.

Velg typen tilbakemelding du vil samle inn

Hvis du ønsker å samle inn kvalitative tilbakemeldinger , kan du bruke åpne spørsmål. Åpne spørsmål er de som fokuserer på å la brukeren beskrive noe med egne ord.

Fordelen med dette er at du får mer innsikt i hvordan opplevelsen er, og kanskje til og med oppdager andre muligheter for potensielle problemer å løse du ikke en gang var ute etter.

På den annen side, hvis du ønsker å samle inn kvantitative tilbakemeldinger, er lukkede spørsmål perfekte. Lukkede spørsmål er de som gir forhåndsdefinerte alternativer som:

 • 1-10 skalaer

 • Enkeltvalg

 • Flervalg

 • Ranger rekkefølge

Denne typen spørsmål hjelper deg med å forstå benchmarks og trender, som er nyttige når du kjører undersøkelser over tid.

Der det er mulig, prøv å unngå ja/nei-svar, men hvis du gjør det, husk å spørre hvorfor (og hva, hvilke, hvordan og beskriv for å få mer kvalitativ tilbakemelding utover bare “ja” eller “nei”.) Dette sikrer at du graver dypere og ikke går deg vill bare på hva dataene alene forteller deg, men hva kunden forteller deg.

Send målrettede undersøkelser

For å få mest mulig ut av produktforskning må du forstå hvem det er du målretter mot.

Brukersegmentering vil gi deg mer presis innsikt i hvordan ulike brukere samhandler med appen din, enten det er basert på rolle, status eller hvor i deres egen kundereise de er på.

Userpilot segmentering

Userpilot segmentering.

Du kan også bruke tilpassede hendelser til å vise spesifikke spørsmål bare til den delen av publikum som har engasjert seg i en bestemt funksjon i appen din.

 

Send målrettede spørreundersøkelser med Userpilot!

FÅ EN DEMO
 • 14 dagers prøveperiode
 • Krever ikke kredittkort

 

Test og gjenta

Hvis du ikke er helt sikker på hvordan brukerne vil svare på undersøkelsene dine, kjør en rask test med et lite utvalg først.

Enten dette er et segment av brukerne, fellesskapet eller til og med det interne teamet ditt, vil det å kjøre en prøvegruppe hjelpe deg med å vurdere om du konfigurerer dette for å lykkes og virkelig får svarene du trenger.

Testing kan bare hjelpe deg med å optimalisere undersøkelsen slik at du kan få mest mulig ut av den.

Eksempler på gode spørreundersøkelser i appen

Som vi har sett, kan utløsing av spørreundersøkelser i appen gi innsikt for en rekke forskjellige team og hjelpe deg med å finne forbedringsområder for produktet ditt.

For å gjøre denne listen litt mer fordøyelig, tenkte jeg at det ville være nyttig å dele denne opp etter formål.

Markedsundersøkelser og spørsmål om brukerpersonlighet

For å samle kvalitative data om de nye brukerne dine, deres viktigste smertepunkter og brukernes forventninger til appen din, samle inn tilbakemeldinger fra kunder med en velkomstundersøkelse , slik at du kan tilpasse opplevelsen deres i appen til deres rolle, mål, Job-To-Be -Ferdig , og bruk case.

velkomstundersøkelse

Userpilots velkomstundersøkelse.

Spørsmål om brukerpersonlighet i appen inkluderer:

 • Hva er din rolle i din bedrift?

 • Hva skal du hovedsakelig bruke produktet til?

 • Hvilken “jobb” “leier” du først og fremst produktet vårt for å gjøre for deg?

 • Hva vil du oppnå med appen vår?

 • Vil du bruke dette produktet alene eller som en del av et team?

 • Har du brukt et lignende produkt før, er det første gang du bruker X (f.eks. et e-postmarkedsføringsverktøy)?

 • Hvordan er appen sammenlignet med konkurrentene?

 • Flytter du fra et annet verktøy? Hvilken?

Markedsundersøkelsesspørsmål inkluderer:

 • Hvilken pris vil du være villig til å betale for produktet vårt? (flervalg)

 • Hvor tydelig finner du prisene våre? (skala)

 • Hvordan vil du vurdere produktets verdi for pengene? (skala)

 • Hvis prisene skulle endres, ville du gjerne betale mer? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Spørsmål om brukertilfredshet og brukeropplevelse

Brukertilfredshet og brukeropplevelsesundersøkelser kan samle inn både kvantitative tilbakemeldinger og kvalitative tilbakemeldinger. Alt avhenger av målet du har i tankene for undersøkelsen.

Du kan samle inn data om brukernes generelle tilfredshet, eller gå i mer detalj med en spesifikk funksjon eller en ressurs.

undersøkelse i appen

Eksempel på kundeopplevelsesundersøkelse.

Du kan måle kundetilfredshet og kundeopplevelse med NPS-, CSAT- og CES- undersøkelser som for det meste samler inn kvantitative data. Du kan imidlertid legge til et oppfølgingsspørsmål som kan inneholde følgende spørsmål:

 • Hvordan vil du vurdere produktet vårt sammenlignet med våre konkurrenter?

 • Hvordan ville du følt om du måtte slutte å bruke produktet vårt?

 • Vil du anbefale produktet vårt til andre?

 • Hvordan var din erfaring med[new feature] ?

 • Kan du rapportere problemer som ødelegger opplevelsen din hos oss?

UX-undersøkelsesspørsmål

UX-undersøkelse er en av de vanligste UX-forskningsmetodene for å få både kvalitativ og kvantitativ innsikt fra brukerne dine. Du bør gjennomføre UX-undersøkelser på tvers av alle kundereisestadier for å identifisere hva som blokkerer brukere fra fremgang.

ux undersøkelse

Eksempel på UX-undersøkelse i appen.

Still disse spørsmålene for å få generell produkttilbakemelding og gjøre endringer i appdesignen din:

 • Er det noe du føler at produktet vårt kan gjøre bedre?

 • Hvor fornøyd er du med ytelsen/stabiliteten til produktet vårt? (skala)

 • Vi ønsker å løse [ problem x ] – hvordan ville det være nyttig for deg å løse dette problemet med produktet vårt?

 • Hvordan vil du vurdere nytten av produktet vårt? (skala)

 • Hvordan får dette designet deg til å føle deg? (flervalg + tekstfelt)

 • Hvor enkelt var det å fullføre oppgave x? (skala)

Still disse spørsmålene for å få tilbakemelding på bestemte funksjoner/produktlanseringer:

 • Hvordan løser denne funksjonen problemet/hjelper med å nå dine mål? Hvorfor eller hvorfor ikke?

 • Klarte du å oppnå ønsket resultat med vårt produkt/funksjon? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Spørsmål om erfaring fra kundeservice

 • Klarte støtterepresentanten å løse problemet?

 • Er du fornøyd med hjelpen vårt støtteteam ga oss?

 • Hvordan vil du vurdere opplevelsen din med {team member}?

undersøkelse i appen

Eksempel på kundeserviceopplevelsesundersøkelse.

Spørsmål om betaprogramundersøkelse

Når du jobber med nye funksjoner, implementerer du betatesting for å få verdifull innsikt om funksjonene dine, slik at utviklingsteamet ditt kan jobbe med å forbedre dem. Her er noen spørsmål du kan implementere for å få bedre tilbakemelding:

 • Hvordan vil du rangere betaprogrammet vårt?

 • Syntes du det var lett å kjenne ditt ansvar som tester?

 • Hvor enkelt var det å rapportere problemer du støtt på?

 • Har du noen forslag eller kommentarer om betaprogrammet vårt?

 • Hvordan vil du vurdere den nye funksjonen vår? Har du noen forslag til hvordan vi kan forbedre det?

Churn spørreundersøkelser

Churn-undersøkelser er hvordan du samler tilbakemeldinger fra brukere etter at de bestemmer seg for å kansellere eller nedgradere abonnementet. Målet bak bruk av churn-undersøkelser er å samle tilbakemeldinger fra kunder slik at du kan handle på det for å forbedre produktet og redusere churn.

Eksempler på churn-undersøkelsesspørsmål inkluderer:

 • Hva er hovedgrunnen til at du avslutter kontoen din?

 • Hvorfor bestemte du deg for å si opp abonnementet ditt?

 • Hva fikk deg til å avslutte kontoen din?

Ikke glem å legge igjen en side for åpne spørsmål slik at brukerne kan skrive med ordene sine hvorfor de kansellerte.

churn undersøkelse

Eksempel på Churn-undersøkelse.

 

Lag og utform spørreundersøkelser med Userpilot!

FÅ EN DEMO
 • 14 dagers prøveperiode
 • Krever ikke kredittkort

Hvordan Userpilot kan hjelpe deg med undersøkelser i appen

Hvis du leter etter en rask og enkel måte å implementere ulike typer mikroundersøkelser og opplevelser for produktet ditt, trenger du ikke lete lenger.

Userpilot ble designet for deg. Userpilot er en kraftig produktadopsjonsplattform som lar deg raskt bygge personlige, fleksible, kontekstuelt relevante opplevelser i appen målrettet mot forskjellige brukersegmenter – alt uten å skrive en kodelinje.

Fordelen med å bruke Userpilot for å samle tilbakemeldinger er at du bedre kan kontrollere hvem som ser undersøkelsene, men du kan også umiddelbart bruke dataene som samles inn til å segmentere brukerbasen din og utløse den riktige opplevelsen for dem.

Userpilot støtter imidlertid bare nett-/skrivebordsapper, så du vil ikke kunne lage spørreundersøkelser for mobilapper for brukere av mobilapper.

Lag og tilpass undersøkelser i appen

Med Userpilot kan du bygge og utløse mikroundersøkelser i appen som den klassiske PMF-undersøkelsen eller lignende, og blande spørsmål med flere valg og åpne spørsmål for å samle inn spesifikk innsikt.

I tillegg kan du samle og spore ( NPS ) i appen med en innebygd NPS-widget som lar deg tilpasse undersøkelsens utseende og følelse fullt ut, og angi utløserfrekvens og spesifikk målretting.

Send spørreundersøkelser til en målgruppe

Med Userpilot kan du være ansvarlig for hvem som får hvilken undersøkelsestype og når med avanserte segmenteringsmuligheter , og du kan selvfølgelig bruke svarene til å segmentere målgruppen din.

Dessuten, hvis brukerne dine gir deg en lav NPS-poengsum fordi de tror du mangler en kritisk funksjon (som du faktisk allerede har), kan du utløse en interaktiv gjennomgang som veileder dem til å finne og utforske denne funksjonen.

Merk NPS-undersøkelsens svar

Du kan analysere NPS-poengsummer, merke svar og bruke dataene til å lage spesifikke brukersegmenter . Analyser også undersøkelsens tilbakemelding i detalj:

Konklusjon

Appundersøkelser er den mest effektive og sofistikerte måten å forbedre brukeropplevelsen og produktutviklingen på, sammen med utallige fordeler.

Nå som du vet alt om spørsmål om appundersøkelser, fra hva de er og hvordan du distribuerer dem, trenger du et verktøy som kan gjøre det.

På slutten av dagen, hvordan du tilpasser deg tilbakemeldinger fra brukere kan gjøre eller ødelegge din fremtidige vekst. Hvis du vil begynne å samle tilbakemeldinger fra brukere eller bygge en NPS-undersøkelse uten å skrive en eneste linje med kode, er det på tide å få en Userpilot-demo i dag!

Prøv Userpilot for undersøkelser i appen i dag!

FÅ EN DEMO
 • 14 dagers prøveperiode
 • Krever ikke kredittkort

 

previous post next post

Leave a comment